Župni Caritas

 

Radionice: ponedjeljkom u 19.00 sati

Radno vrijeme: četvrtkom od 10.00 do 12.00 sati

​Voditelj: Ivica Grgić

Popis volontera:

 • Arbanas Drago, Kr. Tomislava 9, Mihaljevci
 • Adžić Dragutin, J. Runjanina 12, Požega
 • Adžić Mihaela, J. Runjanina 12, Požega
 • Baričević Marija, V. Babukića 16, Požega
 • Baričević Vinko, V. Babukića 16, Požega
 • Bešlić Đurđa, Cvjetna 12, Požega
 • Bešlić Ivana, P. Radića 130, Mihaljevci
 • Buljbašić Selma, D. Cesarića 6A 1/4, Požega
 • Ćurić Dubravka, A. Stepinca 3, Požega
 • Devčić – Stipić Danijela, Trg sv. Terezije, Požega
 • Franjić Zdenka, Kr. Tomislava 20, Požega
 • Galić Ana, Novi Mihaljevci 4
 • Galić Zora, Novi Mihaljevci 4
 • Gašparović Nada, Lj. Gaja 1, Požega
 • Grgić Đurđica, J. Kempfa 49, Požega
 • Grgić Ivica, J. Kempfa 49, Požega
 • Grubišić Zlata, I. G. Kovačića 13, Požega
 • Kapl Vera, Golobrdci 29
 • Komušanac Kata, F. Cirakija 6, Požega
 • Kovačić Štefica, K. Tomislava 34, Požega
 • Krstanović Jasna, J. Kempfa 53, Požega
 • Novak Ilija, Jagodnjak 103, Požega
 • Pačić Vlasta, Hr. branitelja 45, Požega
 • Paveljak Dragutin, Vukovarska 16, Požega
 • Peroutka Ana, I. G. Kovačića 24, Požega
 • Šimonović Vera, Vukovarska 12, Požega
 • Turina Stjepan, Mlinska 49, Požega
 • Veselin Snježana, J. Runjanina 3, Požega
 • Petrinović Vesna, V. Babukića 28, Požega