Čitači

Čitači (lektori) u liturgiji imaju posebno mjesto u životu župske zajednice. Tako i u našoj župi Sv. Terezije Avilske postoje čitači koji svojim navještajem prenose riječ Božju.

U pobudnici, na početku trećega tisućljeća, Hrvatska biskupa konferencija izdala je pastoralne smjernice za sve one koji su uključeni u pastoral katoličke Crkve u Hrvata. Glavna zadaće svih vjernih u Crkvi je želja da se ispuni Božja volja sa svakim pojedincima na zemlji zbog koje je stvoren. Prema riječima Apostola: „Ovo je Božja volja, vaše posvećenje“ (1 Sol 4,3; usporedba Ef 1,4), (LG 39; „Lumen Gentium/Svjetlo naroda/ Dogmatska konstitucija o Crkvi, Dokument II vatikanskog koncila, Kršćanska sadašnjost 1970). Taj jedinstveni poziv svaki kršćanin mora ostvariti „prema svojim darovima i službama“ (LG 41), tj. u skladu sa svojim životnim prilikama, dužnostima i okolnostima.

Blagopokojni Ivan Pavao II ističe da je perspektiva u koju treba smjestiti čitav pastoralni hod svetost (NMI 30; „Novo millennio ineunte/ Ulaskom u novo tisućljeće/ – Apostolsko pismo Pape Ivana Pavla ii., Dokumenti 127, Kršćanska sadašnjost 2001.).

Evanđelist Matej kaže: „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“ (Mt 5,48), (NMI 31). A blagopokojni papa ističe da se ideal kršćanske svetosti „ne smije pogrješno shvatiti, kao da bi uključivao neku vrstu izvanrednog života koji mogu živjeti samo neki „velikani“ svetosti“. Naprotiv „putovi svetosti su mnogostruki i prikladni pozivu svakoga čovjeka“ (NMI 31).

Taj uzvišeni cilj Crkva ostvaruje trostrukom službom:

 1. Navješćujući Kristovu radosnu vijest, u svakom vremenu i svakom prostoru.
 2. Slaveći otajstva vjere koja joj je Krist povjerio.
 3. Svjedočeći Kristovu pastirsku ljubav svakom čovjeku, a posebno slabom i ugroženom.
  Crkva tako vrši službu posvećivanja kojom čitavu stvarnost uzdiže i vraća božanskom Izvoru.

Odazivajući se tom pozivu u službu čitača na euharistijskim slavljima (lektorska služba) pozvane su sve osobe koje su voljne Riječ Božju svakodnevno čitati, razmatrati, po njoj vjerodostojno živjeti i drugima ju kao radosnu vijest propovijedati.

Da bismo ostvarili taj poziv, trebali bismo se ugledati na prvake naše vjere, kao što nam piše evanđelista u Djelima apostolskim 2,42: „Oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama.“.

Čitači u našoj župi:

 • Adžić Mihaela
 • Bešlić Ivana
 • Ciganović Ankica
 • Ćumurdžić Anđelka
 • Ćurić Dubravka
 • Grgić Ivica
 • Grubišić Zlata
 • Krstanović Jasna
 • Mršić-Šimić Vanda
 • Maras Renata
 • Tutić Kata
 • Veselin Snježana

Čitači u našoj župi okupljaju se redovno srijedom u 19.15 sati.